Søke om SkatteFUNN

Hvordan søke om SkatteFUNN

Å søke om SkatteFUNN kan være en tidkrevende og omfattende prosess. I hvert fall dersom man aldri har gjort dette før. Vi kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden til en konkurransedyktig og fast pris – og du betaler kun dersom søknaden blir godkjent.

Søknaden til Forskningsrådet må beskrive:

  • Selve FoU-prosjektet, dvs. den delen av arbeidet som krever systematisk arbeid for å oppnå ny og nødvendig innsikt. Prosjektet må være klart avgrenset slik at det enkelt kan skilles fra bedriftens vanlige aktiviteter.
  • Hvilken ny kunnskap eller nye ferdigheter prosjektet har som mål å oppnå. Dette kan være å bruke eksisterende kunnskap på en ny måte, eller på nye områder for å oppnå ny innsikt. I så fall må søknaden beskrive hvilke utfordringer som er knyttet til dette og hva som er nytt i denne forbindelse.
  • Hva som er nytt ved varen, tjenesten eller produksjonsprosessen du har som mål å utvikle eller forbedre. Hva som er dagens løsninger, og hvordan de kan forbedres. Hvis det er et nytt produkt, trenger ikke produktet som helhet å være nytt, det holder at deler av produktet er nytt, eller forbedret, slik at det som helhet representerer noe nytt.
  • Hvordan prosjektet er ventet å være nyttig for bedriften. Det vil si at den kunnskap og ferdighet som prosjektet er ment å gi, må være må være knyttet til en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er av verdi for bedriften.

 

Det er mulig å sende inn søknad om SkatteFUNN hele året, men for å være garantert at søknaden blir ferdigbehandlet i løpet av inneværende år har SkatteFUNN søknadsfrist 1. september.

Kontakt oss her, så kan vi ta en gratis og uforpliktende prat om muligheter til å søke SkatteFUNN i din bedrift.

Meny