Starte nytt selskap

Planlegger du å starte et nytt firma?

Det kan være flere mulige støtteordninger ditt firma kan benytte seg av. I etableringsfasen er det mange valg man må ta, blant annet selskapsform. Skal man registrere et Aksjeselskap, Enkeltpersonforetak eller Norskregistrert utenlandsk foretak?

Hvilket type selskap man velger kan ha noe å si for hvilke støtteordninger man velger, om det skulle være AS, ENK eller NUF.

Normalt sett kan man få støtte til opp til ca 50% av kostnadene man har i forbindelse med etablering eller utviklingsprosjekt.

Vi kan bistå dere med å ta en gjennomgang av ditt firma for å undersøke hvilke støtteordninger man kan søke på. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende gjennomgang av ditt selskap eller dine etableringsplaner. Vi tar normalt sett ikke betalt før dere har fått godkjent søknaden, så vi arbeider etter No Cure – No Pay prinsippet. Kontakt oss i dag, så kan du bruke tiden din på å drive butikk, mens vi tar oss av søknaden.

Etablere nytt selskap?

Her er noen av programmene man kan få støtte fra:

Etablerertilskudd (Innovasjon Norge)

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Vi kan hjelpe deg videre med å undersøke mulighetene for støtte.

Støtte fra NAV under etablerering av nytt selskap

Er du arbeidsløs og mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene mens du planlegger og etablerer virksomhete. Hvis søknaden godkjennes kan du få dagpenger i inntil 12 måneder, fordelt på en utviklingsfase på inntil 8 måneder, og en oppstartsfase på inntil 4 måneder.

Andre mulige støtteordninger:

  • Skattefunn (gjennom Forskningsrådet)
  • Forskningsrådet – diverse programmer
  • Innovasjon Norge – Miljøteknologi
  • Innovasjon Norge – IFU / OFU
  • Innovasjon Norge – Bioøkonomi
  • ENOVA – Ny Teknologi
  • Transnova – Transport teknologi

Vi tar gjerne en uforpliktende gjennomgang av deres bedrift for å se hvilke støtteordninger dere kan søke om. Kontakt oss for en gratis og uforpliktende gjennomgang av ditt selskap eller dine etableringsplaner.

Meny