Innovateur

Vi står ved din side – fra ide til ferdig produkt

Innovateur er et konsulentfirma som gir bedriftsrådgivning til nyetableringer og innovasjons bedrifter, og kan bidra med alt fra produktutvikling, til analyse av markedspotensiale og kundeutvikling. Vi har god oversikt over hvilke støtteordninger som finnes for innovasjon og nyutvikling, og hjelper din bedrift med søknadsprosessen.

Støtteordninger

Vi hjelper deg og din bedrift med å søke om offentlige støtteordninger. Vi har inngående kunnskap om søknadsprosesser, og hjelper deg med å finne de beste argumentene for å slippe gjennom nåløyet.

Hvor mye kan en få i støtte gjennom SkatteFUNN_

SkatteFUNN

Hvis din bedrift har kostnader knyttet til forskning, utvikling eller kommersialisering av nye produkter eller tjenester, kan du ha rett til skattefradrag av utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN.
Hvis din bedrift har kostnader knyttet til forskning, utvikling eller kommersialisering av nye produkter eller tjenester, kan du ha rett til skattefradrag av utviklingskostnader gjennom SkatteFUNN.

Innovasjon Norge

Sitter du på en unik ide eller produkt? Innovasjon Norge kan hjelpe deg med finasiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering. Vi hjelper deg med søknadsprosessen.
Sitter du på en unik ide eller produkt? Innovasjon Norge kan hjelpe deg med finasiering, rådgivning, kompetanse, nettverk og profilering. Vi hjelper deg med søknadsprosessen.

Tjenester

Vi bistår deg med konsulenttjenester innen produkt, prosjekt og kundeutvikling.

Hvem kan søke om SkatteFUNN?

Prosjektutvikling

Vi gjør en grunnleggende analyse av bedriften, og kommer med forslag til effektivisering og forbedring av produkter, tjenester eller prosesser. Vi ser på muligheten for utvikling av nye produkter, og finner nye markeder for din bedrift.
Hvem kan søke om SkatteFUNN_

Kundeutvikling

Vi har omfattende erfaring fra kundeutviklingsprosesser, og kan bistå din bedrift med å definere marked, lage kundeoversikter, kontakte potensielle kunder og utvikle presentasjonsmateriell
Vi hjelper deg med å søke om SkatteFUNN

Produktutvikling

Vi har omfattende erfaring med pruduktutvikling og kan bistå din bedrift med konsulenttjenster, ledelse av prototypeprosessen, innhenting av designkrav, finne pilotkunde, samarbeidspartnere og leverandør av prototype.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for uforpliktende rådgivning, eller for å søke om støtte til din bedrift. Vi hadde 100% godkjenningsrate på skatteFUNN-søknadene vi sendte inn i 2019. Vi tar en rask og uforpliktende gjennomgang av din bedrift, og sammen finner vi ut om din bedrift bør søke om Skattefunn-støtte.

Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Fill out this field
Meny