SkatteFUNN

SkatteFUNN er en incentivordning med formål å øke investeringsviljen til næringslivet til forskning og utvikling av nye produkter og tjenester. SkatteFUNN er en rettighetsbasert refusjonsordning som innebærer at alle bedrifter som oppfyller kravene til ordningen har krav på skatterefusjon.

SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd, i samarbeid med Skatteetaten. Gjennom SkatteFUNN kan bedriften få inntil 4,75 millioner kroner i direkte skattefradrag for å dekke utgifter knyttet til Forskning og utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser.

Kan du søke om skatteFUNN?

Hvis din bedrift har kostnader knyttet til forskning, eller utvikling og kommersialisering av nye produkter eller tjenester kan du ha rett til skattefradrag av utviklings- og forskningskostnader gjennom SkatteFUNN. Kostnadene kan være knyttet til egenutført FoU, eller FoU-tjenester innkjøpt fra godkjent FoU-institusjon.

For å forebygge misbruk av SkatteFUNN-ordningen, er det fra og med 2020 innført begrensninger på fradragsretten, dette innebærer at en kun kan kjøpe FoU-tjenester fra land innenfor EØS, og land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

SkatteFUNN ordningen er uavhengig av selskapsform, bransje, geografi, antall ansatte og omsetning. Alle bedrifter som driver med forskning eller utvikling kan søke Forskningsrådet om refusjon.

Hvor mye kan en få i støtte?

Fra og med inntektsåret 2020 har regjeringen gjort flere endringer i hvor mye en kan få i støtte til FoU gjennom skattefunn. Mens det tidligere var forskjellige satser for små og mellomstore bedrifter, og store bedrifter, og forskjellige kostnadsrammer for FoU-arbeid utført internt i egen bedrift, og FoU-tjenester innkjøpt fra godkjente FoU-bedrifter. Er det nå satt en felles sats for både SMB og store bedrifter på 19 prosent, og kostnadsrammen er satt til 25 millioner kroner, uavhengig av hvem som har utført FoU-arbeidet, en kan dermed motta inntil 4,75 millioner i støtte gjennom SkatteFUNN. Samtidig er timesatsen for egenutført FoU økt fra 600kr til 700kr.

Vi hjelper deg med å søke om SkatteFUNN

Kontakt oss for å søke om støtte til din bedrift. Vi hadde 100% godkjenningsrate på søknadene vi sendte inn i 2018. Vi tar en rask og uforpliktende gjennomgang av din bedrift, og sammen finner vi ut om din bedrift bør søke om Skattefunn-støtte.

Vi kan også hjelpe din bedrift med rådgivning og vi kan i tillegg se på muligheten for å søke om andre støtte eller tilskuddsordninger i forhold til utviklingsarbeid eller etablering av bedrift.

Hvor mye støtte kan en få gjennom SkatteFUNN?

Søke om SkatteFUNN?

Vi hjelper deg med søknadsprosessen

Hvor mye kan en få i støtte?

Støtten avhenger av utviklingskonstnader, les mer om beregning av SkatteFUNN her.

Hvem kan søke SkatteFUNN?

Hvem kan søke skattefunn?

De fleste bedrifter med kostnader til utvikling kan søke omm SkatteFUNN. Les mer her.

Meny