Hvem kan søke om SkatteFUNN?

Kan din bedrift søke om SkatteFUNN?

Alle bedrifter med utgifter til FoU arbeid, og som oppfyller kravene til SkatteFUNN kan søke om refusjon av utgifter gjennom SkatteFUNN. Forutsetninger for å få SkatteFUNN er at FoU-prosjektet er målrettet og tidsavgrenset, slik at det er mulig å skille det fra bedriftens normale virksomhet. Prosjektet må ha som mål å utvikle en ny, eller vesentlig forbedre, vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Utvikle ny kunnskap eller ferdigheter, eller benytte eksisterende kunnskap og ferdigheter på nye måter eller områder. Bedriften må nytte ha nytte av resultatet av prosjektet.

For å kunne søke om skattefunn forutsettes det at bedriften er registrert i Brønnøysundregistrene med eget organisasjonsnummer, og at bedriften er skattepliktig til Norge. Bedriften trenger ikke betale skatt, i så fall vil støtten gis som en utbetaling over skatteoppgjøret.

For å få støtte må utgifter til prosjektet dokumenteres nøye, timelister og regnskap over prosjektet må føres fortløpende, og krav om refusjon må attesteres ev godkjent revisor. For å få fradrag må prosjektet være godkjent av forskningsrådet. Godkjenning av forskningsrådet gis for inntil 3 år av gangen, men kan i enkelte tilfeller utvides til fire år.

 

Etter godkjent SkatteFUNN-søknad er bedriften pliktet til å:
  • Føre løpende regnskap over prosjektet, adskilt fra bedriftens øvrige driftsbudsjett
  • Føre løpende timelister for å dokumentere hvor mange timer bedriftens ansatte har brukt på prosjektet
  • Sende inn årsrapport/sluttrapport 1. mars
  • Orientere Forskningsrådet om endringer i prosjektets innhold, endring av kontaktperson eller daglig leder i bedriften og endring av organisasjonsnummer
  • Rapportere utgifter via skattemeldingen (Skatteetatens elektroniske skjema RF-1053) https://www.skatteetaten.no/skjema/fradrag-i-skatt-for-forskning-og-utvikling/
  • Prosjektregnskap og RF-skjema skal godkjennes av autorisert revisor.

 

Godkjenningen av prosjektet er ikke knyttet til budsjettet i søknaden. Det vi si at skattefradraget kan bli høyere eller lavere enn det som er blitt budsjettert i søknaden

Det er kun søkerbedriften som får støtte gjennom SkatteFUNN, hvis det er flere bedrifter som samarbeider om prosjektet, må hver enkeltbedrift søke om støtte, hvor de beskriver sin rolle i prosjektet.

Vi setter gjerne opp et estimat over hvor mye din bedrift kan få i støtte. Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale slik at vi kan finne ut av dette.

Meny