Produktutvikling

Vi har omfattende erfaring fra produktutviklingsprosesser og kan bistå din bedrift.

Eksempler på oppgaver:

  • Innhenting av designkrav
  • Lede prototypeprosess
  • Skaffe pilotkunde
  • Skaffe mulige samarbeidspartnere
  • Finne leverandør av prototype (Hardware eller programvare)
Meny