Støtteordninger og prosjektfinansiering

SkatteFUNN

Sammenlignet med andre støtteordninger, er forvaltningen av SkatteFUNN «lettvekt», lite byråkratisk og med lav terskel for å kunne tas i bruk

Vi tar en hurtig analyse av din bedrift for å se om dere kan kvalifisere til støtte fra Skattefunn.

I tillegg til SkatteFUNN finnes det også mange andre støtteordninger man kan søke om bidrag fra. Under har vi satt opp noen mulige program, både for nyetableringer og for allerede etablerte bedrifter.

Ler mer om SkatteFUNN

Andre mulige støtteordninger:

  • Forskningsrådet – diverse programmer
  • Innovasjon Norge – Miljøteknologi
  • Innovasjon Norge – IFU / OFU
  • Innovasjon Norge – Bioøkonomi
  • ENOVA – Ny Teknologi
  • Transnova – Transport teknologi
  • EUREKA – Europeisk samarbeidsprogram
  • Horizon 2020 – Europeisk program
  • Investinor – statlig venture fond

Vi tar gjerne en uforpliktende gjennomgang av deres bedrift for å se hvilke støtteordninger dere kan søke om.

Etablere nytt selskap?

Følg denne linken for å lese mer om å starte nytt selskap. Under følger litt info om andre typer støtteordninger.

Etablerertilskudd (Innovasjon Norge)

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i markedet? Har du planer om vekst for din nystartede bedrift? Vi kan hjelpe deg videre med å undersøke mulighetene for støtte.

Støtte fra NAV under etablerering av nytt selskap

Er du arbeidsløs og mottar dagpenger, kan du søke om å beholde dagpengene mens du planlegger og etablerer virksomhetene. Hvis søknaden godkjennes kan du få dagpenger i inntil 12 måneder, fordelt på en utviklingsfase på inntil 8 måneder, og en oppstartsfase på inntil 4 måneder.

Vi tar gjerne en gratis og uforpliktende gjennomgang av deres bedrift for å se hvilke støtteordninger dere kan søke om.

Meny