Hvor mye kan man få i støtte gjennom SkatteFUNN?

Vi setter gjerne opp et estimat over hvor mye din bedrift kan få i støtte. Kontakt oss for en uforpliktende samtale slik at vi kan finne ut av dette.

Fra 2020 har regjeringen gjort endringer på hvor mye bedrifter kan få i støtte til FoU-arbeid gjennom SkatteFUNN. Hvor det tidligere var forskjellige kostnadsrammer for egenutført FOU og FOU-tjenester innkjøpt fra godkjent FoU-institusjon, er det nå innført en felles ramme på 25 millioner. Samtidig er satsen for refusjon satt til 19 prosent for både SMB og store bedrifter. Dette betyr at en nå kan motta inntil 4,75 millioner kroner i støtte til FoU-arbeid gjennom SkatteFUNN.

Ettersom SkatteFUNN regnes som offentlig støtte gjennom EØS-reglene, er det begrensninger i å gi støtte til bedrifter som regnes som «kriserammet virksomhet». Med «kriserammet virksomhet» regnes selskaper som er tatt opp til konkursbehandling, og selskaper som har tapt mer enn 50 prosent av aksjekapitalen på grunn av underskudd. Små og mellomstore bedrifter som har bestått i tre år eller mindre er unntatt fra dette.

EØS reglene setter også grense for hvor mye offentlig støtte en bedrift kan motta, hvis bedriften får annen offentlig støtte vil dermed fradraget fra SkatteFUNN reduseres, eller falle helt bort, hvis den samlede offentlige støtten overgår grensene satt etter EØS-reglene.

Hvilke fradrag kan føres i et skattefunn-prosjekt?

Kostnadsrammen for både egenutført FoU og innkjøpte FoU-tjenester er fra 2020 satt til 25 millioner kroner.

For egne ansatte er maksimal timesats 700 kroner per time. Timelønnen regnes som 1,2 promille av reell årslønn. Det kan maksimalt føres 1850 timer per ansatt per år.

Ulønnet arbeid gir ikke grunnlag for fradrag. Enkeltmannsforetak, eller andre virksomheter uten ansatte kan dermed ikke søke om skattefradrag med grunnlag i lønnskostnader. Prosjektarbeid utført av personer med tilknytning til virksomheten, men uten fast ansettelse, regnes som ulønnet arbeidsinnsats.

Rammen gjelder per bedrift per år. Hvis bedriften har flere godkjente prosjekter samtidig, vil det ikke gis støtte utover kostnadsrammen.

Beregning

NavnTimesatsKostnadene i prosjektregnskapetInformasjon om utregning
Per415 000×1,2 ‰=498498×158=78 684Pers lønn må først regnes om til en full stilling, som gir kr 415 000
Anne600 000×1,2 ‰=720600×1850=1 110 000Man kan maks føre opp en timesats på 600.

Samarbeid

Bedriften kan velge å gjøre prosjektarbeidet selv, eller samarbeide med andre bedrifter. Dersom flere bedrifter samarbeider i et felles prosjekt, må hver bedrift sende egen SkatteFUNN-søknad og beskrive sine prosjektaktiviteter, for å kunne få fradrag i skatt for prosjektkostnadene.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale slik at vi kan finne ut av hvor mye din bedrift kan få i støtte.

Meny