Innovasjon og utvikling

Har din bedrift ambisjoner om videreutvikling og vekst? Innovasjon Norge kan hjelpe med finansiering, rådgivning på innovasjonsprosess, forretningsmuligheter og markedsavklaring.

Står din bedrift overfor nye utfordringer og muligheter? Er dere en ung eller nystartet bedrift som trenger inspirasjon og veiledning? Innovasjon Norge kan tilby en rekke tjenester for å hjelpe dere på veien.

Finansiering for innovasjon og utvikling

Innovasjon Norge har er rekke forskjellige virkemidler for å finansiere Innovasjon i næringslivet. Blant disse finner en innovasjonstilskudd, tilskudd til innovasjonskontrakter, tilskudd til bioøkonomiprosjekter, tilskudd til miljøteknologi, innovasjonslån, EU-finansiering og lavrisiko lån. Hvis du lurer på om ditt produkt kvalifiserer for tilskudd gjennom Innovasjon Norge, kan vi gjøre en analyse av ditt selskap og produkt, se om dere kvalifiserer for støtte gjennom Innovasjon Norge, og hvilken finansieringsmodell som er best for deg.

Råd og veiledning

Gjennom Innovasjon Norge kan bedriften få individuell rådgivning om innovasjon og utvikling. Gjennom kartlegging av bedriften kan Innovasjon Norge hjelpe dere å finne forretningsmuligheter, partnere, finansiering og se hvilke muligheter bedriften har for internasjonalisering.

Kurs og kompetanse

Innovasjon Norge tilbyr en rekke forskjellige kurs og workshops for å hjelpe innovative bedrifter på veien. Kursene inkluderer innovasjonsverksted for å fremme innovasjon og forretningsutvikling innad i bedriften, hvor bedriften får innsikt i praktiske verktøy for å bli effektive i innovasjonsarbeid. Kompetanseheving innen digitalisering. Akselratorprogram for å hjelpe bedrifter med internasjonale ambisjoner med å vokse i et globalt marked, og eksport program for å bidra til at bedrifter lykkes med salg i internasjonale markeder.

Samarbeid, klynger og nettverk

Innovasjon foregår i samspill mellom kunnskapsmiljøer, bedrifter, leverandører og kunder. Innovasjon Norge tilbyr hjelp til nettverksbygging, kompetanseheving og med å knytte kontakter.

Meny