Oppstartfinansiering gjennom Innovasjon Norge

Er du en gründer og sitter på en ny og innovativ forretningside med gode forutsetninger for vekst? Oppstartbedrifter kan søke Innovasjon Norge om finansiering til å gjennomføre markedsavklarings- og kommersialiseringsprosjekter. Vi hjelper deg med å sjekke om din forretningsidé kan kvalifiser for finansiering gjennom Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge kan gi støtte som både tilskudd og lån.

Innovasjon Norge har flere ordninger for finansiering av oppstartsbedrifter, og etablerte bedrifter som ønsker å satse på nye virksomhetsområder.

Tilskudd er forbeholdt norske bedrifter i alle bransjer som har ambisjon om verdiskapning gjennom innovasjon. For å få tilskudd bør prosjektet ha stor samfunnsøkonomisk nytte og høy teknisk risiko.

For prosjekter med lavere teknisk risiko, prosjekter som trenger kapital for å styrke vekst eller internasjonalisering er lån det foretrukne virkemiddelet.

Meny